Stránky

úterý 29. března 2011

Novinky v obchodě Steinklang IndustriesRakouští Steinklang Industries rozšiřují nabídku svého mailorderu o nové položky, nakoupené u předních vydavatelů světového zla.

Taktéž platí nové ceny poštovného pro EU a zbytek světa a to následovně:


za malé zásliky do 2 kg- Evropa and svět = od teď stejná cena!do 500g - 3.50 euro (doporučeně letecky)


do 1000g - 7.00 euro (doporučeně letecky)

do 2000g - 14.00 euro (doporučeně letecky - expedujeme ve dvou balíčcích!)

poštovné pro Německo a Rakousko se nemění.

NOVINKY v distru na http://www.steinklang.at/shop/

sobota 19. března 2011

Congresso Post Industriale 2011 + novinky Folkstorm u Old Europa CafeNa letošním již osmém Congresso Post Industriale vystoupí kromně hlavní hvězdy Petera Andersona i němečtí zádumčivci Troum a vemi nadějný do temných hlukových vod posunutý projekt Djinn, jehož myspace doporučujeme navštívit. Takže budteli mít cestu 30.dubna kolem benátského klubu Revolver, víte alespoň kam zamířit. Vstupenky k dostání přes web Old Europa Café.

A u tohoto labelu ještě zůstaneme jelikož nás letos obšťastní novým materiálem Henrika Nordvargra a to novou deskou Folkstorm.

My vám alespoň nabídneme k nahlédnutí obal desky a ukázku z Henrikova soundcloudu.Folkstorm "Folksongs" 2011 Album Preview (OEC) by NRDVRGR

středa 16. března 2011

Manifest kulturního teroristy /Cultural Terrorist Manifesto

Následující manifest představuje ideová východiska skupiny lidí kolem britského power electronics projektu Grey Wolves. (http://www.stab.webeden.co.uk/#/grey-wolves/4530999846)
 

Following manifesto represents the ideological basis of the group of people around british power electronics project Grey Wolves. (http://www.stab.webeden.co.uk/#/grey-wolves/4530999846)

Manifest kulturního teroristy

Terorista, který unese letadlo nebo nastraží bombu do nákupního centra
plného lidí se zjevně nestará o to, kdo bude zraněn, pokud to slouží
jeho cíli. Nezajímají ho krvavá těla obětí či případné celoživotní
následky zraněných. Kulturní terorista je stejný. Kulturní terorista,
zabiják budoucnosti, kat morálky. Kulturní terorismus, postoj, názor -
nikoliv žebříček hodnot, které je potřeba dogmaticky následovat.
Kulturní terorismus je oslava moci jedince.

Náš záměr je nakazit mysl veřejnosti, zasýt semena šílenství do
společnosti jako takové. Našimi obětmi jsou všechny věkové kategorie -
každý od kolébky až po hrob. člověk jako takový není schopen únest přiliš mnoho
skutečnosti, a proto dělá kulturní terorista to, že nabízí útok na
realitu. Přilišné odhalení skutečnosti - špíny ukryté za iluzí každodenní
skutečnosti. Žádný předmět není tabu, vše musí být odhaleno. Nikdo není
posvátný. Každý člověk a vše kolem něj, by mělo pocítít hněv kulturního
teroristy.

Předmět kulturního terorismu je zneužít situace a lidí k
vyvolání reakce, nejlépe negativní. Náším záměrem je vydělat peníze na
financování naší války, kterou vedeme proti společnosti. Potřebujeme
peníze na nákup technologií, které se zakousnou do srdce všeho co
je považováno za normální. Jsme rakovinou napadená buňka, které
bolestivě zničí vše co s ní přijde do styku. Pracujeme na zničení
instinktu přizpůsobit se. Abychom zabránili lidskosti jakokliv souznít
se všeobecným zájmem. Zbraní kulturních teroristů může být cokoliv co
jim umožní vnutit své názory ostatním, nebo získat finanční prostředky.

Ať je to film, video, audio kazety, hudba, kopírovací stroje, tištěné
materiály, obrázky - jakékoliv médium je přijatelné, pokud slouží k
dosažení cíle. Nezajímá nás jak moc je materiál násilný, perverzní, degenerovaný
nebo jak moc se opírá o nejnižší lidské pudy, nebo jak
moc daný materiál kazí a poskvrňuje čerstvé mládé mysli, a ještě více
zneklidnňuje ty problémové. Pokud nám to přinese peníze, pak to svým
způsobem naplní náš záměr a my to použijeme.

Věříme, že nic není nemožné, že není žádný Bůh, není žádná morálka, a proto manipulujeme
naším okolím až do krajnosti. Plagiarismus není pouze přijatelný, je
vítaný s otevřenou náručí. Věříme, že by jsi se neměl bát krást od
kohokoliv. Naše cesta, je cestou lži a podvodu. Víme taktéž, že čím
větší je lež, tím je větší šance, že ji lidé uvěří. Skrytá komunikace
slouží nepříteli zločinu, nikoliv politiky. Propracovaná ochranná tržní
opatření mohou být uvalena na letiště, aby tak oddělila rádoby
teroristy od jejich zbraní.

Ale my kulturní teroristé můžeme volně
distribuovat naš duše-drtící zbraně kdekoliv se nám zachce. Kulturní
terorista je současně benevoletní i zlý.
Nech se zmanipulovat pro volání do zbraně.
Cítíme naléhavou potřebu aktivní účasti všech lidí, které
zajímá takováto forma války. Kulturní teorista je účasten každého činu
revoluční sebevraždy při protestu proti podmínkám nelidského světa.
Kulturní terorismus je cizí této společnosti a naše technologie jí
způsobí rány, které se možná nikdy nezacelí.

Zítřek patří nám.

Cultural Terrorist Manifesto

A terrorist who hijacks an airplane or plants a bomb in a crowded shopping centre apparently doesn't care who gets hurt as long as he (sic) achieves his aim. That innocent people are turned into bloody corpses or maimed for life is not his concern. The cultural terrorist is no different. The cultural terrorist, an assassin of the future, an executioner of morality. Cultural terrorism, an attitude, a state of mind - not a set of values to be dogmatically followed. Cultural terrorism is a celebration of the power of the individual.
Our aim is to pollute the minds of the public, to sow the seeds of insanity into society. Our victims are of all ages - everybody from the cradle to the grave. Man cannot bear too much reality and as a result of this the cultural terrorist is in the business of providing a reality attack. An over exposure of reality - the dirt behind the day dream. No subject is taboo, all must be exposed. No one is sacred. Everybody as well as everything should feel the wrath of the cultural terrorist. The object of cultural terrorism is to exploit situations and people in order to cause a reaction, preferably negative. Our aim is to make money in order to finance our war which we wage upon society, The money is required so that we can purchase the technology which will tear into the heart of all that is considered normal. We are the cancerous cell that would painfully destroy all that is in contact with it. We are working to erase the conforming instinct. To prevent humanity from ever acting with a common will.
The cultural terrorist's weapons are anything that enables him to inflict his views upon others or make him money. Be it film, video, audio cassettes, music, photocopiers, printed words, pictures - any media whatsoever is acceptable as long as it achieves the objective. We are little concerned how violent, how perverted, how degenerate, how much our material appeals to the very lowest of emotions, or how much the material twists and pollutes fresh young minds and further warps those already in trouble. If it makes money it will eventually achieve our aim and we will use it. We believe nothing is impossible, there is no god, there is no morality so we manipulate our environment to its fullest extent. Plagiarism is not only acceptable it is welcomed with open arms. We believe that you should not be afraid to steal from anyone. Our way is that of the liar and deceptor. We also know that the bigger the lie the better the chance of people believing it. Under cover communication is enemy crime not politics.
Elaborate safeguards may be placed at airports to separate would-be terrorists from their weapons. But we the cultural terrorists are free to distribute our soul destroying weapons to whom and where we choose. The cultural terrorist is both benevolent and evil. Pull the wool over your own eyes in a call to arms. We feel very strongly that an active role of participation should be taken in this struggle by people already interested in this form of warfare. The cultural terrorist is involved in an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhuman world. Cultural terrorism is alien to this society and our technology will tear into it to open up wounds that may never again heal. Tomorrow belongs to us.

pondělí 14. března 2011

D.P.I. (Death Pact International) Manifesto

DEATH PACT INTERNATIONAL?.. .. Death Pact International (DPI) is a multi - media unit whose weapons are : aural assaults / artwork / text / recordings / information / performance art / film / the web, etc... .. .. Death Pact International is a collaborative project involving many activists from various backgrounds. It is a unit working in the dark underground of electro / atmospheric / harsh / industrial / noise. It is a unit which plans from time to time, to leave this self imposed isolation and strike at an unsuspecting "world outside"... .. Death Pact International is an assault group that seeks nothing less than global recognition... Its aural and visual presentations are aimed at effecting and infecting the minds of millions... Here at the dawn of the 21st century, Death Pact International sees itself as an art guerilla movement that is moving across the landscape of a dead and dying world. Death Pact International will bury the stinking corpse of the corporate / elitist / ego art and give birth to a new creative monster that encourages collaboration. The combined efforts of many units under the banner of Death Pact International will unite us and therefore make us a much stronger and therefore more effective unit... .. Death Pact International invites individuals / groups / units to become involved. That you have never before been in a group or unit involved with the aural or visual creative process is no barrier to becoming part of death pact international... .. If you agree with the following points and want to be a part of Death Pact International , welcome!.. .. Death Pact International does not believe in censorship. Many subjects will be touched upon or investigated and be made available as information or as confrontation by some of those working as death pact international. This subject matter could include material of an extreme sexual or political nature or could include material offensive to those with religious leanings... .. No subject must be seen as taboo... .. MULTIPLE NAME.. .. Death Pact International is a name that can be used by any person or persons who wish to use it... .. Death Pact International will often deal with the dark side of human nature and the associated murderous vibes will be offensive and sickening to a lot of people. Therefore please note that by choosing to use the name Death Pact International you are tarring yourself with the same brush as other individuals / groups / units who operate under the banner of Death Pact International and who may not hold the same viewpoints as yourself... .. When releasing recordings or publications under the name Death Pact International always make known somewhere on each release the words "no copyright" (for recordings) or "no copyright - reprint at will" for publications. This will help in the dissemination and distribution of Death Pact International works... .. Death Pact International releases should be anonymous but if ego wins you over, can include the information "Death Pact International on this occasion were :___________".. .. Death Pact International releases can have specific titles, for example "Human kull - Death Pact International . C60 / cd Or "Brutal love" ( a Death Pact International publication) or the words " a manifestation of death pakt international" can be used on releases... .. Releases will be free / releases will be sold. Whatever... .. REMEMBER!.. .. If you release anything under the name death pakt international, it becomes the property of anybody and everybody... .. If you release recordings, these recordings can be used by anybody and everybody in any way they see fit. They can be included on compilations without permission, they can be remixed and released in other forms, they can be used on backing tapes at live events. The written word and collages/artwork etc can be used in other publications and rearranged with as seen fit by whoever... .. The name Death Pact International must always be used when using Death Pact International material... .. Warning! Dear parasites - those who use Death Pact International material and release it under their own names - you will be found out... .. We are everywhere... .. STRATEGY OF ACTION.. .. Work alone or collaborate with someone else on recordings and release them in cassette form (one of the easiest ways to reproduce in your own home) or as singles/eps/lps/cd-rs or cds. Work on publications such as kommuniques / magazines / booklets / e-mails/ web sites / pranks / etc and let loose your words/your artwork out into the world. No one even need to know it is your own work if you don't want them to know. When asked you can say you are distributing it for the art guerrilla movement - Death Pact International... .. Let there be scores of units operating under the name Death Pact International... .. Get together with others operating within Death Pact International and organise art/mail art exhibitions - boycott those borguoise elitist galleries and use open spaces / abandoned buildings / public toilets / any place who will have you etc etc... .. Organize on line forums, chats, performances; the web at the moment is the easier way to get the wider audience with less effort... .. Let your imagination go... .. LIVE EVENTS.. .. Organise live events and work out it out with others so that on a particular night/s there are Death Pact International events taking place at the same time in various towns/cities/countries. Perhaps at these events each Death Pact International unit uses the same backing tape and takes it from there. Nothing else is known apart from the backing tape, how each unit chooses to work with the backing tape is up to them. Let these events be mutimedia. Use of film / slide / video is encouraged.. .. SPREAD THE NOISE.. .. As well as sending releases to friends/allies/allied labels. Also send releases into the mainstream, send to radio and tv stations. Send to record labels and book publishers, send to multi national corporations, send to famous people in the film and the rock/pop world, send to famous people in the art world (it will let them know how shit they are and that things can operate and exist without big bucks) send to those you love, send to those you hate. The list is endless. Even if the receivers toss us into the bin. The name Death Pact International will be embedded in their brain in some place. Day after day we are bombarded with news and gossip from their glamour world. Lets infect that world with some of our virus. Last - make other plans of action... .. DEAT PACT INTERNATIONAL ARE ART GUERRILLAS. DEATH PACT INTERNATIONAL IS CONVULSIVE BEAUTY. DEATH PACT INTERNATIONAL HAVE IMPACT. DEATH PACT INTERNATIONAL IS AN AURAL/VISUAL ASSAULT DEATH PACT INTERNATIONAL IS A VIRUS, DESTROYING THE BORING / MUNDANE / MEDIOCRE / THE ARTYFARTY / ALL THAT IS SHIT DEATH PACT INTERNATONAL IS ENTERTAINMENT AND INFOPRMATION DEATH PACT INTERNATIONAL KNOWS THAT 99% IS SHIT! DEATH PACT INTERNATIONAL WILL BE EVERYWHERE. DEATH PACT INTERNATIONAL = ZEITGEIST!.. .. .. .. DEATH PACT INTERNATIONAL IS EVERYWHERE.. .. SPREAD THE NOISE!

Manifesto of Futurist Musicians

Balilla Pratella 

 

I appeal to the young. Only they should listen, and only they can understand what I have to say. Some people are born old, slobbering spectres of the past, cryptograms swollen with poison. To them no words or ideas, but a single injunction: the end.
I appeal to the young, to those who are thirsty for the new, the actual, the lively. They follow me, faithful and fearless, along the roads of the future, gloriously preceded by my, by our, intrepid brothers, the Futurist poets and painters, beautiful with violence, daring with rebellion, and luminous with the animation of genius.
A year has passed since a jury composed of Pietro Mascagni, Giacomo Orefice, Guglielmo Mattioli, Rodolfo Ferrari and the critic Gian Battista Nappi announced that my musical Futurist work entitled La Sina d’Vargöun, based on a free verse poem, also by me, had won a prize of 10,000 lire against all other contenders. This prize was to cover the cost of performance of the work thus recognized as superior and worthy, according to the bequest of the Bolognese, Cincinnato Baruzzi.
The performance, which took place in December l909, in the Teatro Comunale in Bologna, brought with it success in the form of enthusiasm, base and stupid criticisms, generous defense on the part of friends and strangers, respect and imitation from my enemies.
After such a triumphal entry into Italian musical society and after establishing contact with the public, publishers and critics, I was able to judge with supreme serenity the intellectual mediocrity, commercial baseness and misoneism that reduce Italian music to a unique and almost unvarying form of vulgar melodrama, an absolute result of which is our inferiority when compared to the Futurist evolution of music in other countries.
In Germany, after the glorious and revolutionary era dominated by the sublime genius of Wagner, Richard Strauss almost elevated the baroque style of instrumentation into an essential form of art, and although he cannot hide the aridity, commercialism and banality of his spirit with harmonic affectations and skillful, complicated and ostentatious acoustics, he nevertheless does struggle to combat and overcome the past with innovatory talent.
In France, Claude Debussy, a profoundly subjective artist and more a literary man than a musician, swims in a diaphanous and calm lake of tenuous, delicate, clear blue and constantly transparent harmonies. He presents instrumental symbolism and a monotonous polyphony of harmonic sensations conveyed through a scale of whole tones—a new system, but a system nevertheless, and consequently a voluntary limitation. But even with these devices he is not always able to mask the scanty value of his one-sided themes and rhythms and his almost total lack of ideological development. This development consists, as far as he is concerned, in the primitive and infantile periodic repetition of a short and poor theme, or in rhythmic, monotonous and vague progressions. Having returned in his operatic formulae to the stale concepts of Florentine chamber music which gave birth to melodrama in the seventeenth century, he has still not yet succeeded in completely reforming the music drama of his country. Nevertheless, he more than any other fights the past valiantly and there are many points at which he overcomes it. Stronger than Debussy in ideas, but musically inferior, is G. Charpentier.
In England, Edward Elgar is cooperating with our efforts to destroy the past by pitting his will to amplify classical symphonic forms, seeking richer ways of thematic development and multiform variations on a single theme. Moreover, he directs his energy not merely to the exuberant variety of the instruments, but to the variety of their combinational effects, which is in keeping with our complex sensibility.
In Russia, Modeste Mussorgsky, renewed by the spirit of Nikolai Rimsky-Korsakov, grafts the primitive national element on to the formulae inherited from others, and by seeking dramatic truth and harmonic liberty he abandons tradition and consigns it to oblivion. Alexander Glazunov is moving in the same direction, although still primitive and far from a pure and balanced concept of art.
In Finland and Sweden, also, innovatory tendencies are being nourished by means of national musical and poetical elements, and the works of Sibelius confirm this.
And in Italy?
The vegetating schools, conservatories and academies act as snares for youth and art alike. In these hot-beds of impotence, masters and professors, illustrious deficients, perpetuate traditionalism and combat any effort to widen the musical field.
The result is prudent repression and restriction of any free and daring tendency; constant mortification of impetuous intelligence; unconditioned propping-up of imitative and incestuous mediocrity; prostitution of the great glories of the music of the past, used as insidious arms of offense against budding talent; limitation of study to a useless form of acrobatics floundering in the perpetual last throes of a behindhand culture that is already dead.
The young musical talents stagnating in the conservatories have their eyes fixed on the fascinating mirage of opera under the protection of the big publishing houses. Most of them end up bad—and all the worse for lack of ideological and technical foundations. Very few get so far as to see their work staged, and most of these pay out money to secure venal and ephemeral successes, or polite toleration.
Pure symphony, the last refuge, harbors the failed opera composers, who justify themselves by preaching the death of the music drama as an absurd and anti-musical form. On the other hand they confirm the traditional claim that the Italians are not born equipped for the symphony, revealing themselves equally inept in this most noble and vital form of composition. The cause of their double failure is unique, and is not to be sought in the completely guiltless and incessantly slandered forms of opera and symphony, but in the writers’ own impotence.
They make use, in their ascent to fame, of that absurd swindle that is called well-made music, the falsification of all that is true and great, a worthless copy sold to a public that lets itself be cheated by its own free will.
But the rare fortunates who, through multiple renunciations, have managed to obtain the protection of the large publishers, to whom they are tied by illusory and humiliating noose-contracts, these represent the classes of serfs, cowards and those who voluntarily sell themselves.
The great publisher-merchants rule over everything; they impose commercial limitations on operatic forms, proclaiming which models are not to be excelled, unsurpassable: the base, rickety and vulgar operas of Giacomo Puccini and Umberto Giordano.
Publishers pay poets to waste their time and intelligence in concocting and seasoning—in accordance with the recipes of that grotesque pastry cook called Luigi Illica—that fetid cake that goes by the name of opera libretto.
Publishers discard any opera that surpasses mediocrity, since they have a monopoly to disseminate and exploit their wares and defend the field of action from any dreaded attempt at rebellion.
Publishers assume protection and power over public taste, and, with the complicity of the critics, they evoke as example or warning amidst the tears and general chaos, our alleged Italian monopoly of melody and of bel canto, and our never sufficiently praised opera, that heavy and suffocating crop of our nation.
Only Pietro Mascagni, the publishers’ favorite, has had the spirit and power to rebel against the traditions of art, against publishers and the deceived and spoilt public. His personal example, first and unique in Italy, has unmasked the infamy of publishing monopolies and the venality of the critics. He has hastened the hour of our liberation from commercial czarism and dilettantism in music; Pietro Mascagni has shown great talent in his real attempts at innovation in the harmonic and lyrical aspects of opera, even though he has not yet succeeded in freeing himself from traditional forms.
The shame and filth that I have denounced in general terms faithfully represent Italy’s past in its relationship with art and with the customs of today: industry of the dead, cult of cemeteries, parching of the vital sources.
Futurism, the rebellion of the life of intuition and feeling, quivering and impetuous spring, declares inexorable war on doctrines, individuals and works that repeat, prolong or exalt the past at the expense of the future. It proclaims the conquest of amoral liberty, of action, conscience and imagination. It proclaims that Art is disinterest, heroism and contempt for easy success.
I unfurl to the freedom of air and sun the red flag of Futurism, calling to its flaming symbol such young composers as have hearts to love and fight, minds to conceive, and brows free of cowardice. And I shout with joy at feeling myself unfettered from all the chains of tradition, doubt, opportunism and vanity.
I, who repudiate the title of Maestro as a stigma of mediocrity and ignorance, hereby confirm my enthusiastic adhesion to Futurism, offering to the young, the bold and the reckless these my irrevocable conclusions:

 1. To convince young composers to desert schools, conservatories and musical academies, and to consider free study as the only means of regeneration.
 2. To combat the venal and ignorant critics with assiduous contempt, liberating the public from the pernicious effects of their writings.
  To found with this aim in view a musical review that will be independent and resolutely opposed to the criteria of conservatory professors and to those of the debased public.
 3. To abstain from participating in any competition with the customary closed envelopes and related admission charges, denouncing all mystifications publicly, and unmasking the incompetence of juries, which are generally composed of fools and impotents.
 4. To keep at a distance from commercial or academic circles, despising them, and preferring a modest life to bountiful earnings acquired by selling art.
 5. The liberation of individual musical sensibility from all imitation or influence of the past, feeling and singing with the spirit open to the future, drawing inspiration and aesthetics from nature, through all the human and extra-human phenomena present in it. Exalting the man-symbol everlastingly renewed by the varied aspects of modern life and its infinity of intimate relationships with nature.
 6. To destroy the prejudice for “well-made” music—rhetoric and impotence—to proclaim the unique concept of Futurist music, as absolutely different from music to date, and so to shape in Italy a Futurist musical taste, destroying doctrinaire, academic and soporific values, declaring the phrase “let us return to the old masters” to be hateful, stupid and vile.
 7. To proclaim that the reign of the singer must end, and that the importance of the singer in relation to a work of art is the equivalent of the importance of an instrument in the orchestra.
 8. To transform the title and value of the “operatic libretto” into the title and value of “dramatic or tragic poem for music”, substituting free verse for metric structure. Every opera writer must absolutely and necessarily be the author of his own poem.
 9. To combat categorically all historical reconstructions and traditional stage sets and to declare the stupidity of the contempt felt for contemporary dress.
 10. To combat the type of ballad written by Tosti and Costa, nauseating Neapolitan songs and sacred music which, having no longer any reason to exist, given the breakdown of faith, has become the exclusive monopoly of impotent conservatory directors and a few incomplete priests.
 11. To provoke in the public an ever-growing hostility towards the exhumation of old works which prevents the appearance of innovators, to encourage the support and exaltation of everything in music that appears original and revolutionary, and to consider as an honor the insults and ironies of moribunds and opportunists.
And now the reactions of the traditionalists are poured on my head in all their fury. I laugh serenely and care not a jot; I have climbed beyond the past, and I loudly summon young musicians to the flag of Futurism which, launched by the poet Marinetti in Le Figaro in Paris, has in a short space of time conquered most of the intellectual centers of the world.